Hakkımızda

Meslek ahlakı, şeffaflık, dürüstlük, tarafsızlık ve bağımsızlık ,gizlilik ve disiplin ilkelerimizden asla ödün vermeden sürekli eğitim ve yaşam boyu öğrenmeyi prensip haline getirerek ;toplum çıkarı ve sosyal sorumluluk çerçevesinde mesleki ve teknik açıdan mükemmelliği hedefleyerek ekonomi ve iş dünyası ile uyum içerisinde siz müşterilerimizin soru ve sorunlarını kendi sorunlarımız bilerek, bizlere emanet ettiğiniz firmalarınız için güvenilir, yüksek kaliteli hizmet üretmek ve beklentilerin ötesinde çözüm odaklı hizmet sunmaktır.

Hizmetlerimiz

  • İşe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin hazırlanması,
  • Personel bordrolarının hazırlanması ve kontrolü,
  • Bordroya ilişkin maaş ve kesinti ödemelerinin kontrolü,
  • Aylık Prim ve Hizmet SGK bildirgelerinin hazırlanması,
  • SGK ve İş Mevzuatı konusunda müşavirlik
  • Muhtasar, KDV, Ba- Bs, Üçer Aylık Geçici Vergi, Yıllık Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Hazırlanması
  • Vergi beyannamelerinin kontrolü,
  • Mali mevzuata göre bildirimlerin düzenlenmesi,
  • Vergi mevzuatı konusunda müşavirlik,
  • Gerçek ve Tüzel kişi mükellefiyet kuruluşu işlemleri,
  • Şirketlerin kuruluş, genel kurul, kapanış vb. işlemlerin yapılması,
  • Şirketler, şubeler ve irtibat bürolarının vergi ve sosyal sigorta açılış, kapanış ve adres değişikliği işlemlerinin yapılması,
  • Mevzuat  ve muhasebe uygulamaları konusunda Müşavirlik ve danışmanlık
  • Olası bir vergi incelemesinde ortaya çıkabilecek ve risklerin incelenmesi, belirlenmesi ve raporlanması,
  • Gerçekleşen  vergi yükümlülüklerinin hesaplanması ve raporlanması.
  • İşlemlerin muhasebe kayıtlarına girilmeden önce mevzuata uygunluğunun kontrolü,
  • Vergi indirim ve istisnalarının kontrolü,
  • Yararlanılması mümkün olan vergi avantajlarının tanımlanması,
  • Vergi risklerinden kaçınmak için gerekli önlemlerin alınması,
  • Türk mevzuatına ve muhasebe  standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin   tutulması,raporlanması
  • Muhasebe kayıtlarının kontrolü,
  • Bilanço, Kar-zarar, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenmesi,
  • Sabit kıymetlerin mevzuata uygun şekilde kayıtların tutulması,sayımı ve raporlanması,
  • Küçük ve orta ölçekli işletmelere bilgisayar yazılım programlarının seçimi ve muhasebe  alt yapısının   oluşturulması
  • Muhasebe sisteminin kurulması ve geliştirilmesi